System zabezpieczenia przed śniegiem i lodem

Lato to optymalny czas na przeprowadzenie modernizacji oraz potrzebnych prac naprawczych w budynkach. Przy okazji tych prac jest możliwość,by zaplanować montowanie kompleksowego systemu ogrzewania dachów oraz rur rynnowych, aby w okresie jesienno-zimowym nie robić inwestycji w wymianę uszkodzonych przez marznącą wodę części dachu. System zabezpieczenia przed śniegiem i lodem przeciwdziała gromadzeniu się śniegu i lodu na dachach, a w związku z tym zamarzaniu wody w rurach rynnowych i rurach odprowadzających oraz uszkodzeniem układu. Straty poniesione z powodu uszkodzonych rur i dachów przewyższają nakłady poniesione na instalację grzewczą. Wybór mocy przewidywanej na ogrzanie systemu rur dachowych jest uzależniony od strefy klimatycznej, w jakiej wybudowany jest obiekt.

kabel g

Do takiego zastosowania powinno się wykorzystywać przewody grzejne mające powłokę odporną na działanie promieni UV, np. Elektra VCDR. Mają one moc 20W/m, oferowane są w gotowych zestawach zakończonych kablem zasilającym (tzw. zimnym). Do podgrzewania rur rynnowych w większości wypadków używa się podwójne ułożenie przewodu grzejnego. W regionach o dużych opadach śniegu podgrzewanie wybiórczo rur rynnowych i rur spustowych nie zapewnia całkowitego usunięcia śniegu i sopli. Konieczne jest ogrzanie obrzeża dachu obok do rynny. Do sterowania pracą przewodów używa się najbardziej skuteczny i ekonomiczny układ regulatora wyposażonego w sensor temperatury oraz wilgoci. Układ uruchamiany jest tylko w momencie, gdy jednocześnie wskazania słupka rtęci i wilgoć wskazują na opady śniegu, marznącego deszczu oraz oczekiwanego oblodzenia.