Elfa Freestanding, czyli twoja zabudowa garderoby

Nazwa tego systemu stylu elfaFreestanding ma pochodzenie od anglosaskiego słowa wolny. Garderobę wolno stojącą zastosujemy kiedy nie da się zainstalować osprzętu na ścianie. Oraz zakładamy ustawić osobny element konstrukcyjny w pustej przestrzeni. Rozstrzygnięcie takie to przykład posadowionego stojaka wyposażonego w elementy do przechowywania systemu w stylu elfa. Wielkość regału freestanding wyznaczają podzespoły instalacji podtrzymującej stojaka w formie podzespołu do stabilizacji. Ów będzie miał zadane wymiary na szerokość i to będzie 60 i dziewięćdziesiąt określona w centymetrach. Z takich podzespołów, konstruuje się następne moduły. Moduł to odległość pomiędzy pionowymi szynami wypełniona składowymi całości stojaka. Tak więc tworzona budowa być może zbudowana z członów wielkości 60 albo dziewięćdziesiąt centymetrów oraz powielenie każdego z owych rozmiarów. Wymiar wysokości tego regału, jest też zdefiniowana i jest zależna od wielkość pionowych szyn. Pionowe szyny są dostępne w wielkościach sto trzy, 158 oraz 212 centymetrów. Reasumując, ten stelaż może mieć najkrótszą wielkość 60 cm lub jeszcze większą jako wielokrotność owego zwymiarowania. Taka wielkość będzie zaczynać się od jednego a kończyć się na 2,1 metra. Elementy jakie da się w nim zainstalować, to do kupienia z wieszanego systemu firmy elfa.