Fotowoltaika co musi wiedzieć Prosument

Słowo Prosument to zbitka wyrazów producent+konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii elektrycznej który tym samym zaangażowany jest w jej produkcje i przekazuje jej nadwyżki do sieci.

Kilka lat wstecz fotowoltaiczne instalacje były całkowicie nieopłacalne dla przeciętnego konsumenta. Barierą były nie tylko koszty, ale również problem z magazynowaniem nadwyżek energii elektrycznej. Sam koszt zakupy oraz utrzymania zestawu akumulatorów nawet obecnie jest do zaakceptowania tylko dla osób, które nie mają w ogóle dostępu do sieci energetycznej lub cierpią na ciągłe przerwy w dostarczeniu prądu z sieci.

Wspomniana umowa prosumęcka między posiadaczem instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii, umożliwia oddanie nadwyżek do sieci z możliwością odebrania jej za jakiś czas. Istotne: sieć energetyczna nie może magazynować energii. Nadwyżka energii przesłana do sieci zostaje natychmiast zużyta przez iinnych odbiorców. Prosument w czasie późniejszym może odebrać energię wyprodukowaną przez tradycyjną elektrownię, turbinę wiatrową lub wodną.

Aby ułatwić rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się możliwość odebrać:

– do 80% oddanej nadwyżki dla instalacji do 10kWp

– do 70% przekazanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Zwykle umowa z operatorem sieci określa, w jakim czasie przekazana nadwyżka może zostać z powrotem odebrana. Niestety jeżeli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to przepada ona. Dlatego tak istotne jest dobranie mocy instalacji fotowoltaicznej do naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. aby umowa z operatorem sieci mogla być rozliczana potrzebna jest zamiana liczników na dwukierunkowe