Fotowoltaika Ogrzewanie

Fotowoltaika zamontowana na budynku z odpowiednim zapasem mocy dzięki umowie z dostawcą energii elektrycznej to znakomity sposób na ogrzewanie domu w sezonie zimowym. Wszystko polega na właściwym obliczeniu mocy ogrzewania elektrycznego do mocy paneli fotowoltaicznych oraz ocieplenia budynku w regionie Bydgoszczy. Najczęściej spotykanym błędem jest złe oszacowanie mocy potrzebnej do ogrzania budynku. Poprawne wyznaczenie dla domów już użytkowanych jest możliwe na bazie kwot wydatkowanych na zakup nośnika energii np. oleju opałowego na cele grzewcze. W analogiczny sposób firmy oferujące fotowoltaikę obliczają powierzchnię fotowoltaiki na podstawie faktur za prąd. W odróżnieniu, od zużycia prądu elektrycznego, ilość np. gazu zużytego na cele grzewcze zależy przede wszystkim od tego jak ostra była zima. Ostatnia dekada sezony grzewcze to wyjątkowo lekkie zimy i oceniając zużycie paliwa najlepiej brać średnią z kilku lat z lekkim naddatkiem. Licząć także spalania, można wiarygodnie obliczyć ilość potrzebnego prądu elektrycznego do ogrzania domu. W przypadku paneli fotowltaicznych montowanych do nowoczesnego budynku sprawa jest łatwiejsza, ponieważ dokumentacja projektowa zawiera informacje o zapotrzebowaniu energetycznym domu. Następna kwestia to ciepłą woda użytkowa. Latem większość prądu elektrycznego wytwarzanego przez fotowolatikę przesyłana jest do sieci operatora. Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej należy tak zaprojektować, by energię z fotowoltaiki gdy świeci Słońce skierować bezpośrednio do podgrzewacza wody, co poprawi bilans energetyczny w ramach naszej umowy z dostawcą prądu.