Kable do ogrzewania betonu

Niska temperatura powietrza komplikuje działanie związane z wylewkami zaprawy cementowej. Jest związane to ze spowolnionymi reakcjami utwardzania spoiwa. Następstwem tego zaprawa może nie uzyskać przewidywanych parametrów, głównie wytrzymałości. Istnieją właściwe zabezpieczenia przed takimi efektami. Poprzez właściwe osłonięcie przed stratą ciepła oraz ogrzanie betonu następuje eliminacja niekorzystnych efektów działania obniżonych temperatur. Do ogrzewania konstrukcji betonowych instaluje się elektryczne przewody grzewcze Elektra BET.

Instaluje się je w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem świeżej zaprawy cementowej oraz do redukcji czasu zestalenia betonu. Przewód wystarczy przyczepić do struktury zbrojenia. Następnie całość oblewa się betonem a kabel przyłącza do prądu. Po stężeniu zaprawy wystarczy obciąć przewód. Kable Elektra BET sprzedawane są o mocy 40W/m. Sposób rozłożenia dobiera się w zależności od rodzaju deskowania oraz grubości izolacji. Najczęściej montuje się 4-5 m przewodu na każdy m2 konstrukcji. Producent przedstawia specjalną tabelę z wyszczególnieniem doboru właściwego kabla do panujących warunków. Przewody do betonu przeznaczone są do ciągłej pracy przez okres 40 dni.