Komin z tworzywa sztucznego – bez żartu

Dotychczas stosowane instalacje odprowadzające spaliny, wsparte na elementach wykonanych z ceramiki, znacząco oddziaływały na koszt układu. Udawało im się kosztować do 5-10 tys. zł. Współcześnie wytwarzane gazowe piece niskotemperaturowe dają nam zaoszczędzić koszty. Gazy spalinowe produkowane przez najnowocześniejsze kotły uzyskują tak niewielkie temperatury, że możliwe jest zastosowanie układów opartych na rurach polipropylenowych. Przepływ spalin jest wymuszany przez zamontowany w kotle wentylator. Za tym pośrednictwem kocioł pracuje jednostajnie i nie musimy się martwić o tzw. cug kominowy, jak to bywało w wypadku starszych modeli kotłów. Wytwórcy kotłów proponują markowane swoim logiem zestawy do wyprowadzania gazów spalinowych. Produkowane są także mniej kosztowne produkty zamienne. Regularnie praktykowanym rozwiązaniem jest system instalowany w szachcie komina. Taki układ pochłania wydatki rzędu 1000-1500 zł. W przypadku instalacji w budynku wielorodzinnym wydatki zwiększają się w związku z ilością rur. W przypadku domu jednorodzinnego, wolno stojącego o mocy do 21 kW możemy znacznie obniżyć wydatki, usuwając spaliny przez ścianę. Wówczas kwoty wahają się w przedziale 300-500 zł. Rozwiązanie to sprawdzi się również do pawilonów produkcyjnych i oddzielnych magazynów. W tym wypadku nie ma ograniczeń parametrów mocy kotła. Przy unowocześnianiu pomieszczenia w którym pracuje piec możemy wykorzystać stary przewód kominowy i wyprowadzić spaliny starym wyjściem, a powietrze do pieca może być dostarczone niezależnym przewodem. Wówczas będzie to układ rozłączny 2x80mm. Niezależnie od tego, czy poprowadzimy instalację odprowadzająca gazy spalinowe z boku budynku, czy też w szachcie lub niezależny z dwóch rur. W przypadku kotła nisko temperaturowego wydatek ten jest znaczącą niższy dzięki zastosowaniu podzespołów polipropylenowych.