Możliwości przyłączeń w kaloryferach producenta Purmo Compact Ventil

Grzejniki z podłączeniem od dołu, w przeciwieństwie do zalecanego sposobu montażu, można podpiąć w kilku sekwencjach. Wyprodukowany grzejnik zaopatrzony jest w 6 króćców. Jeden z nich zaopatrzony jest we wkład termostatyczny, a inny w odpowietrznik.Natomiast, gdy powstanie taka konieczność wolno te dwa elementy zdemontować. Istota to podłączenie zlokalizowane na dole. Najistotniejsze w tym modelu jest by przewód z ciepłą wodą był zawsze podłączony 80 mm od skrajnej krawędzi, a odpływ wody 30 mm. Przeciwne podłączenie powoduje zmniejszenie wydajności energetycznej grzejnika powyżej 30%.

grzejniki higie

Grzejniki Compact Ventil, dzięki temu, że posiadają 6 króćców można podłączać jak zwykły grzejnik z zasilaniem z boku. Kaloryfer jest w stanie być podłączony od boku, krzyżowo i siodłowo. W którymkolwiek z owych podłączeń powinno się pamiętać do którego króćca podpinać zasilanie, a do którego powrót. Odwrotne podłączenie skutkować bowiem będzie spadkiem wydajności grzejnika o nawet 30%.Kaloryfery Compact Ventil mogą być podłączone jednocześnie do króćców dolnych i umiejscowionych z boku. Możliwe są podłączenia pośrednie: z boku i krzyżowe. W owym rozstrzygnięciu podłączenie zasilania jest zawsze od dołu 80 mm od krawędzi grzejnika, a powrót podpięty być może z boku grzejnika na wybranym z dolnych króćców z prawej czy też z lewej strony.