Nagrzewnice powietrza – prędkość obrotowa wentylatora a komfort w pomieszczeniu

Kaloryfery powietrzne bardzo często wykorzystuje się do nagrzewania większych pomieszczeń. Jest to układ rur z ciepłą wodą zamknięty w obudowie. Wiatrak zapewnia wyrzut ogrzanego powietrza poza urządzenie. Najczęściej stosuje się je do ogrzewania pawilonów produkcyjnych, warsztatów, pomieszczeń magazynowych, obiektów handlowych czy placówek biurowych. Przy wyborze nagrzewnicy należy wyliczyć moc potrzebną do nagrzania określonej kubatury. Zazwyczaj przyjmuje się zakres 15-30 Watt na metr sześcienny. Dodatkowo należy również wziąć pod uwagę pożądaną temperaturę w pomieszczeniu, temperaturę wody w piecu i prędkość obrotową. Ze względu na komfort pracy w pomieszczeniach biurowych przyjmuje się niższą prędkość. Uśrednioną prędkość w granicach do 70 procent wartości mocy wiatraka przyjmuje się dla powierzchni magazynowych. Maksymalna wartość mocy jest wykorzystywana do szybkiego ogrzewania wnętrza, gdy brak w nim pracowników. Podczas zakupu nagrzewnicy nie powinno sugerować się maksymalną mocą, bowiem hałas i mocny strumień podgrzanego powietrza może być mocno męczący. Można jednak użyć kilku grzejników nawiewowych, które będą funkcjonować przy małych prędkościach dmuchawy. W przypadku systemu grzewczego z nagrzewnicami wodnymi producenci polecają zainstalowanie termostatu z programatorem tygodniowym i automatycznym regulatorem prędkości obrotowej wentylatora. Dzięki temu można nagrzać pomieszczenie tuż przed przybyciem zatrudnionych ludzi.