Obowiązek oznaczenia aut towarowych

Na prowadzących pojazdy spoczywa odpowiedzialność poprawnego naznaczenia każdego jednego pojazdu transportowego. Obowiązujące dekrety regulują konkretnymi paragrafami, który pojazd w którym miejscu, w jakiej barwie konturem powinien być oznaczony. Zapisy wskazują również wielkość procentową takiego oznakowania w całkowitej sumie wymiaru konkretnego auta ciężarowego. Także pokazują konieczność oznakowania w taki sposób, aut skatalogowanych w powiązaniu od ciężaru całej przewożonego ładunku. Jak również gabarytów platformy do ładunku a także naczepy. I tak, w kolorystyce żółtej albo czerwonej, powinien być pełny zarys tylny platformy towarowej. I następnie obrys boku takiej paki, powinien świecić barwą żółtą albo kolorem białym światła. Zaznaczenie konturowe winno być zrobione techniką, umożliwiającej widoczność auta w jakichkolwiek okolicznościach pogody, również w dzień jak i porą nocną. Na rynku widać że wypróbowanym przy zakupie jest rozwiązanie producenta 3M z gamy Diamond Grade. Ta odblaskowa taśma, zrobiona z trwałego plastiku wraz taśmą klejącą. Dobrze naklejona taśma konturowa, będzie użytkowana w przeciągu wielu lat. A łatwość jej montowania, właściwie w każdym miejscu auta dostawczego, sprawia że pozwala się obklejanie zrobić we własnym zakresie.