Ochrona rurociągu kablem grzewczym

W obiektach użyteczności publicznej gdzie zamontowana jest instalacja wodociągowa, w wielu przypadkach pewne jej odcinki biegną na zewnątrz budynku, a przez to są narażone na zamarzanie. Analogiczna sytuacja dotyczy rurociągów.

kabel g
W takich warunkach instaluje się elektryczne kable grzejne i regulatory które zabezpieczają rury przed mrozem. Budowa takiego systemu jest dużo łatwiejsza niż myślisz.
Musisz zamówić: elektryczne kable grzejne ? samoregulacja zabezpiecza kable przed przegrzaniem gdy np. na kolanku przewód się nakłada ,termostat z sondą, taśma klejąca do mocowania przewodu, metalizowana taśma samoprzylepna do naklejenia na kabel, przepusty pod izolację, puszki elektryczne.
Kluczową sprawą jest obliczenie właściwej mocy przewodu grzewczego. Ale o tym w kolejnym poradniku.