Ogrzewanie rynien – typowe błędy

W trakcie pory zimowej bardzo pomocna staje się instalacja systemu przeciwoblodzeniowego dachu i rynien. Bardzo często zgromadzony śnieg powoduje zagrożenie uszkodzenia dachu lub nagłego spadku na ludzi lub mienie. System przeciwoblodzeniowy tworzy sieć kabli grzewczych zamocowanych na krawędziach dachu i umieszczonych w rynnach lub korytach. W trakcie projektowania niezwykle istotne jest dopasowanie odpowiedniej mocy przewodów grzewczych. Korzystając ze specjalnych wzorów i opierając się na średnich pogodowych można precyzyjnie obliczyć gęstość ułożenia przewodów tak, aby układ był efektywny. Niezwykle ważne jest także zainstalowanie sterownika, który regularnie podczas zbierania się opadu będzie usuwał warstwę śnieżną. Włączenie instalacji gdy zalega już okrywa może okazać się bardzo wolne lub pogorszyć sytuację przeobrażając śnieg w lód. Praca sterownika polega na współdziałaniu czujnika temperatury i wilgotności więc jego zainstalowanie pozwoli na bieżące i regularne usuwanie śniegu.Kable grzejne do rynien, by funkcjonowały długotrwale muszą zawierać odpowiednią powłokę, która chroni je przed oddziaływaniem promieniowania UV. W przeciwnej sytuacji przewody ulegną pokruszeniu i instalacja nie będzie funkcjonować.