Ogrzewanie z fotowoltaiki – nadwyżka

Coraz więcej jest osób, które zainstalowały fotowoltaikę i miewa problemy z nadwyżką energii, której nie ma jak zagospodarować. Co prawda istnieje coś takiego jak umowa prosumencka,która umożliwia przekazanie nadwyżki energii występującewiosną oraz latem do sieci energetycznej. Zgodnie z wspomnianą umową prosument dostaje możliwość tą nadwyżkę z sieciodebrać izużyć na swoje potrzeby w późniejszym okresie, lecz nie dalej, niż do końca okresu rozliczeniowego. Jednakże nieodebrana w tymokresie energiaprzepada, a operator sieci energetycznej za tą wyprodukowaną i przekazaną energię prosumentowi najzwyczajniej nie zapłaci. Oczywiście z punktu osoby, która zapłaciła za instalację fotowoltaiczną jest to niestety koszt,który sporo wydłuża czas zwrotu z inwestycji o dodatkowe lata. Taki przebieg może doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast założonych oszczędności przyniesie straty. Głównym powodem nadwyżki wyprodukowanejenergii jest zakup instalacji o zbyt dużej mocy w porównaniu do potrzeb domu na energię.

Czynniki sprzyjające nadwyżce:
– niewiedza sprzedawcy lub celowe oszukiwanie klienta – brak wykonanejanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo ekip instalacyjnych jest bardzo mało, tym samym mała konkurencja, a duże instalacje są bardziej opłacalne dla instalatorów,

– podejście do kupowania „na zapas”,
– nowoczesne urządzenia zużywają coraz mniej energii elektrycznej – wydajemy także mniej na oświetlenie z uwagina spadek cen oświetlenia typu LED.