Pompa ciepła jako pro środowiskowe źródło energii

Wysokie natężenie skażeń i pyłów w powietrzu atmosferycznym to test, z jakim próbuje się zdecydowana większość krajów na świecie, w tym Polska. To globalny problem, w celu rozwiązania którego podejmowane są starania ograniczenia emisji zanieczyszczeń, szczególnie wywodzących się z rejonów mieszkalnych. Wśród ogólnodostępnych technologii grzania pompy ciepła są najefektywniejsze, ponieważ funkcjonują bez uszczerbku dla przyrody ? pompy nie wytwarzają dymu, popiołu ani żadnych innych związków szkodliwych dla środowiska. Moc najczystszej energii. Zatem inwestowanie w wspomniane systemy okazuje się bardzo zasadne w kwestii ogólnoświatowego problemu ze smogiem. Pompy ciepła to niewielkich rozmiarów ekologiczne urządzenia służące głównie jako źródło ogrzewania domu. W tym celu pobierają ciepło pochodzące z otoczenia (wody, gruntu lub powietrza), czyli tzw. niskiego źródła, i transferują je do źródła wysokiego ? instalacji grzewczej (kaloryferów albo podłogówki). Wybór typie pompy ciepła, a dokładniej jej niższego źródła, jest uzależniony od warunków, w których będzie ona funkcjonować: powierzchni posesji, obszaru klimatycznego, gdzie wybudowany jest budynek, ułożenie wód w gruncie i ich składu chemicznego, a także rodzaj gruntu na działce. Chociaż pompy ciepła należą do najczystszych rozwiązań, w polskich gospodarstwach domowych mają zastosowanie nadal rzadko. Główna przyczyną jest całkiem spory nakład inwestycji oraz szczególne okoliczności, jakie powinny być wypełnione przy montażu.