Pompa ciepła- w którym miejscy zlokalizować sekcję umiejscowioną na zewnątrz

Pompy dostarczające ciepło w Polsce są bardzo popularne. W modelach Split opartych na sekcji zamontowanej na zewnątrz ważne jest jej umiejscowienie. Zagadnienie emisji decybeli – przepisy wymagają aby na skraju posiadanej nieruchomości nie przewyższać maksymalne 50dB(A) podczas dnia i 40dB(A) w nocy. Natomiast pompy działają w zakresie 55-70dB(A). Wobec powyższego lokalizacja ich powinno znajdować się w odpowiedniej odstępstwie od skraju. Przeciętnie wyniesie to orientacyjnie 8-13m. Problem, gdy umiejscowienie domu wobec skraju działki udaremnia utrzymanie tej linii granicznej.. Sekcja zewnętrzna pompy ciepła jest w stanie oziębić przepuszczające przez nią powietrze o 10-12 stopni. Przypuszczalnym więc jest, że ewentualny szlak komunikacji pieszej zlokalizowany obok, może zostać oblodzony także i wiosną. Trzeba wobec tego pozostawić odległość 3 m od pompy by ustrzec owego skutku. Powietrze wylatujące z pompy ma też zmieniony skład chemiczny i nie polecane jest sadzenie roślin w niedalekiej odległości wylotu skroplin. By zapobiec zamarznięciu kondensatu na powierzchni ziemi lub uszkodzenia elewacji trzeba zorganizować otoczony krawężnikami podkład ze żwiru. Wypatrując właściwego miejsca dla posiadanej jednostki zewnętrznej musimy jeszcze pamiętać o wytycznych producenta co do długości wymaganych przez serwis. Sekcja musi znajdować się minimalnie 40 cm od płaszczyzny gruntu. Dla zminimalizowania wibracji trzeba zamontować podstawki izolujące wibrację. W instrukcji odnajdziemy również informację o minimalnych i maksymalnych odcinkach przewodów z czynnikiem chłodniczym oraz różnicę między jednostką zewnętrzną a tą zlokalizowaną wewnątrz. Wszystkie powyższe czynniki należy rozważyć planując lokalizację pompy.