Przewód samoregulujący się Selftec DW

Przewody grzejne samoregulujące się mają szeroki wachlarz zastosowania. Należy stosować je jako układ zapobiegający zamarzaniu do dachów, rynien oraz rur spustowych, jak i do zabezpieczenia przed zamarzaniem rurociągów, zaworów. Można montować je z zastosowaniem taśmy przyklejając wiązki przewodu podłużnie do rury lub spiralnie w zależności od potrzebnej mocy do ochrony elementu.

kabel g
Rury i systemy rur można też ochronić przed marznięciem przez wpuszczenie kabla grzewczego wewnątrz rurociągu. Taki sposób montażu może być przeprowadzony w rurach będących już w eksploatacji i nie wymaga zdjęcia izolacji lub poprowadzenia nowych przepustów. Wskazany sposób mocowania jest możliwy też w rurociągach będących pod pod powierzchnią ziemi.

Wyjątkowym modelem przewodu grzejnego samoregulującego stosowanym do opisanego rodzaju montażu jest Elektra SelfTec DW. Posiada on powłokę z polietylenu LDPE dopuszczonego do kontaktu z jedzeniem oraz certyfikat PZH pozwalający na ułożenie go w rurociągach z wodą pitną.
Kabel grzejny SelfTec DW przygotowywany jest w długościach na żądanie do samodzielnego zakończenia. Przewód można ciąć na potrzebne części. Daje to dużą dowolność wykorzystania. Jedną z kluczowych zalet przewodu jest
możność układania w już użytkowanych instalacjach, gdy nie ma dostępu do rur z zewnątrz, bez konieczności zmiany izolacji.
Selftec DW może pracować w temperaturze maksymalnej do 65 stopni Celsjusza w fragmencie o maksymalnej długości 60m.