Przewody samoregulujące – wykorzystanie i dobór

Kable grzewcze samoregulujące Elektra Selftec to kable zmiennooporowe wykorzystywane jako system zapobiegający zamarzaniu do instalacji rur i rurociągów, rynien i rur spustowych, zaworów, siłowników, zamków i rygli oraz innych elementów mechanicznych. Wykorzystuje się je do montażu wprost na ochranianym detalu. Samoregulacja polega na możliwości do wydatkowania niestałej ilości ciepła w zależności od warunków środowiska. Gdy zmniejsza się temperatura, przewody intensyfikują własną moc grzejną i odpowiednio ją zmniejszają, gdy temperatura podnosi się. Zmiany mocy występują tylko w punktach różnicowania się temperatur, zatem kable mogą się łączyć i krzyżować oraz nie grozi im przegrzanie. W zależności od charakterystyki instalacji montuje się różnego rodzaju przewody samoregulujące Selftec. Komplety Elektra Selftec o mocy 16 W/m zawierające przewód zakończony kablem zimnym i wtyczką dedykowane są do indywidualnego montowania na krótkich odległościach albo pozostałych punktach wymagających błyskawicznej interwencji. W większych instalacjach, stałych, stosuje się przewody docinane na optymalne odcinki (z bębna) wraz z dodatkowym sterowaniem pracy przewodu. Wielkości maksymalne odcinków uszczegóławia tabelka z wskazówkami producenta. Przewód grzejny Selftec pomimo właściwości samoregulujących pracuje też w dodatnich temperaturach środowiska i pobiera pewną ilość prądu. Zastosowanie optymalnej regulacji dodatkowej wyeliminuje pobieranie energii wtedy, gdy nie jest obowiązkowa praca kabla.