Regulacja temperatury ogrzewania podłogowego

W ogrzewaniu pokoi możemy stosować różne typy regulacji temperatury, dające różnorakie możliwości oraz dokładność regulacji zależnie od oczekiwanego wyniku. W miejscu, gdzie wymagana jest duża dokładność pomiaru (0,1 ?0,3 stopnia Celsjusza) jest istotne, by stosować regulatory elektroniczne. W wersji z programowaniem mają możliwość ustawiania temperatury w cyklu dziennym i tygodniowym. Oferowane są też typy mające funkcję adaptacyjną ? regulator sam określa chwilę włączenia ogrzewania, aby uzyskać pożądaną temperaturę w czasie wyznaczonym przez użytkownika.

regulator-devi-smart-czarny

W pokojach, w jakich nie jest konieczny precyzyjny pomiar temperatury, można wykorzystać regulatory elektromechaniczne. Ich bezwładność może wynosić nawet plus/minus 5 stopni Celsjusza. Każdy z regulatorów wyposażony jest w dwa sensory. Sensor temperatury posadzki umieszczany jest pod posadzką, a sensor temperatury otoczenia jest wbudowany w regulator. Z tego powodu bardzo ważną sprawą dla prawidłowego odczytu parametrów jest wybranie odpowiedniego punktu montażu programatora. Jeśli podłogówka jest uzupełnieniem obecnego już systemu ogrzewania,to oczekiwanym efektem ogrzewania jest efekt tzw. ?ciepłej podłogi?. W tym przypadku trzeba zastosować programator temperatury wyposażony wyłącznie w sensor temperatury podłogi. Jeżeli system ogrzewania podłogowego jest głównym źródłem ogrzewania i oczekiwanym efektem jest uzyskanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach, należy zastosować regulator z zintegrowanym sensorem powietrza i ogranicznikiem temperatury podłoża.