Dopłaty do proekologicznych źródeł ogrzewania

Smog to efekt polegający na występowaniu zapylenia powietrza w wyniku działalności człowieka oraz występowania niewłaściwych zjawisk pogodowych takich jak zamglenie oraz brak wiatru. Wszystkie te elementy oddziałują bardzo negatywnie na zdrowie człowieka. Chcąc ograniczyć ilość zanieczyszczeń w powietrzu, władze dużych aglomeracji wprowadziły ustawy służące wspomaganiu wykorzystywania ekologicznych źródeł pozyskania energii. …