Dodatkowe pieniądze na zakup nowych pieców i modernizację układów grzewczych

Miniony już okres grzewczy zaprezentował, jak uciążliwy i zgubny dla samopoczucia jest smog który jest efektem między innymi archaicznego systemu grzewczego piecowego w indywidualnych domach. Aby zmobilizować użytkowników do zmiany systemów grzewczych na bardziej przyjazne atmosferze, państwo uruchomiło na ten cel system dofinansowania. Systemy dopłat mogą być wypłacane z pieniędzy …