Fotowoltaika co musi wiedzieć Prosument

Słowo Prosument to zbitka wyrazów producent+konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii elektrycznej który tym samym zaangażowany jest w jej produkcje i przekazuje jej nadwyżki do sieci. Kilka lat wstecz fotowoltaiczne instalacje były całkowicie nieopłacalne dla przeciętnego konsumenta. Barierą były nie tylko koszty, ale również problem z magazynowaniem nadwyżek energii elektrycznej. …

Jak obliczyć moc fotowoltaiki

Pierwszoplanową kwestią przy inwestycji w system fotowoltaiki jest dobranie układu oodpowiedniej mocy maksymalnej. Parametrem tym jest moc maksymalna układu opisana wWatach. Natomiast w praktyce przyjmuje się zwyczajowo oznaczenie kWp. 1kWp = 1000W Maksymalna moc fotowoltaiki powinna być dopasowana do naszego aktualnego zużycia energii (lub tego w najbliższej przyszłości). Ponieważ celem …