Warstwa izolacyjna ogrzewania podłogowego

Przy projektowaniu podłogówki należy wziąć pod uwagę odpowiednią ilość miejsca na warstwę docieplenia. Stosowna grubość warstwy izolacyjnej ochroni budynek przed utratą temperatury do gruntu i podbudowy. Im większa warstwa tym lepiej, aczkolwiek powszechnie stosuje się wartość co najmniej 10cm dla podłogi na gruncie, tymczasem dla stropu akceptuje się wielkość przynajmniej …