Kable termiczne łatwy montaż oraz gwarantowany efekt

Montowanie kabla grzewczego do rynien i rur spustowych, rozpoczynamy od jego rozciągnięcia. Kabel wyposażony jest przez fabrykę w kilkumetrowy odcinek do przyłączenia z podwójnymi żyłami zasilającymi oraz wiązką do ochrony przeciw porażeniu. Gdy kabel termiczny jest instalowany w rurze spustowej do deszczówki oraz rynnie w obszarze klimatycznym gdzie niezbędne będą …