Czemuż brak komfortu przy źródłach przepływowych?

Zasadniczo decyduje o tym kłopotliwość regulowania oraz zapewnienia jednakowej ciepłoty wody w przepływowym źródle ciepła, a tym samym w punkcie czerpalnym, bez względu na wielkość poboru. Zazwyczaj ciśnienie wody nie jest stabilne i w tym cały problem, by zachować stałość temperatury. W zbiorniku przepływowym (podgrzewanie ad hoc) nie da się …