Przepustnice centralnego ogrzewania. Gdzie je instalujemy i jakie spełniają zadania.

Przepustnice c.o. w układzie spełniają jedne z ważniejszych funkcji. Fundamentalnym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ekonomicznej eksploatacji. Mają także udoskonalać i umożliwiać funkcjonowanie instalacji c.o.. Trudno jest je podzielić wyłącznie z uwagi na zadanie, bo zazwyczaj spełniają ich kilka. Zaworki grzejnikowe jeszcze kilka lat temu montowano wyłącznie grzybkowe. Dzięki ich …