Pompa ciepła- w którym miejscy zlokalizować sekcję umiejscowioną na zewnątrz

Pompy dostarczające ciepło w Polsce są bardzo popularne. W modelach Split opartych na sekcji zamontowanej na zewnątrz ważne jest jej umiejscowienie. Zagadnienie emisji decybeli – przepisy wymagają aby na skraju posiadanej nieruchomości nie przewyższać maksymalne 50dB(A) podczas dnia i 40dB(A) w nocy. Natomiast pompy działają w zakresie 55-70dB(A). Wobec powyższego …