Fotowoltaika co musi wiedzieć Prosument

Słowo Prosument to zbitka wyrazów producent+konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii elektrycznej który tym samym zaangażowany jest w jej produkcje i przekazuje jej nadwyżki do sieci. Kilka lat wstecz fotowoltaiczne instalacje były całkowicie nieopłacalne dla przeciętnego konsumenta. Barierą były nie tylko koszty, ale również problem z magazynowaniem nadwyżek energii elektrycznej. …