Kable grzewcze do dachów i rynien

Kabel grzejny VCDR to elektryczny przewód dedykowany do montażu na krawędzi dachów, w rynnach i rurach spustowych. Stosowany prawidłowo przeciwdziała zamarzaniu wody w korytach i rurach na dachu, tym samym zapobiegając defektom instalacji, gromadzeniu się śniegu i lodu, tworzeniu się sopli oraz powstawaniu zacieków na fasadach budowli. Przewody grzejne VCDR …