Peszle w ogródku

By zabezpieczyć przewody elektryczne przed zawilgoceniem albo deszczem, trzeba układać je w rurach peszel. Rury karbowane peszel to rury osłonowe, dedykowane do ochrony mechanicznej oraz ochrony przed wilgocią kabli w układach elektrycznych. Przewężenia w rurze ułatwiają tworzenie łuków i jednocześnie dobrze wpływają na odporność mechaniczną osłony.Peszle dedykowane są do izolowania …