Obowiązek oznaczenia aut towarowych

Na prowadzących pojazdy spoczywa odpowiedzialność poprawnego naznaczenia każdego jednego pojazdu transportowego. Obowiązujące dekrety regulują konkretnymi paragrafami, który pojazd w którym miejscu, w jakiej barwie konturem powinien być oznaczony. Zapisy wskazują również wielkość procentową takiego oznakowania w całkowitej sumie wymiaru konkretnego auta ciężarowego. Także pokazują konieczność oznakowania w taki sposób, aut …