Unijna Dyrektywa ErP ? Eco Labeling i ich wpływ na sytuację w sektorze grzewczym

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP) to zestawienie wytycznych obciążających obowiązkiem dostawców i producentów kotłów gazowych i na olej, pomp ciepła, zasobników o sprecyzowanej wartości mocy i wielkości o spełnianiu określonych obowiązków w zakresie wydajności energetycznej produktów. Dyrektywa (ErP) obejmuje trzy główne obszary: wymogi dla projektu (tzw. ekoprojekt), nakaz wykorzystywania kart …