Zabezpieczenie okien przed niskimi temperaturami

Co roku, przed sezonem zimowym należy zabezpieczyć okna, by były uszczelnione i sprawnie chroniły przed zimnem. Konieczne jest idealne mycie i ochrona okien. I nie szyby są tu najistotniejsze, ale okucia i uszczelnienia, bo to one odpowiadają za odpowiednią pracę okien. Ważna jest też ich dobra regulacja. Uszczelnienia montowane w …