Zestawienie energetyczne

Aby powstał bilans energetyczny, trzeba wykonać dużo skomplikowanych analiz i obliczeń. W detalach objaśniają to regulacje odnoszące się do energetycznych właściwości użytkowych domów, instalacji grzejnych w domach, wyliczania sezonowego zapotrzebowania na energie cieplną do grzania domów mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego, właściwości energetycznych domów. Bilans taki zamawia się w większości przypadków …