Termostaty przy grzejnikowe -wzory.

Przy projektowaniu instalacji grzejnikowej rozmyślamy nad wieloma kwestiami. Na głównym planie jest głównie dopasowanie wydajności energetycznej i zaplanowanie rozmiarów kaloryferów. Na końcu dopiero rozważamy kwestię zaworów odcinających i głowic. Często traktujemy to bardzo zdawkowo, a nie zawsze tak powinno być. Termostaty przy grzejnikach nie tylko regulują ogrzewaniem. Rzadko kto wie, że pośród termostatów wyróżniamy dwa rodzaje. Rodzaje, w których czynnik reagujący na wariację ciepła jest płyn (głowice z czynnikiem cieczowym) i te w których czynnikiem jest gaz (głowice z czynnikiem gazowym). Rozbieżność pomiędzy obiema polega na szybkości reakcji.

living eco

Gazowy czynnik odzywa się szybciej. Istnieją także modele termostatów, które posiadają opcje jednostkowego regulowania. Living Eko to głowica posiadająca funkcje obniżenia temperatury kilka razy podczas dnia oraz tryb ferie.Uzupełniającym atutem owego typu jest funkcja otwartego okna. Termostat natychmiast zamyka dopływ ciepłej wody do grzejnika. Jest to bardzo praktyczne, gdyż sporo ludzi nie pamięta by przy przewietrzaniu zakręcić głowice na grzejniku. Wytwarzane są także typy, współdziałające z głównym elementem sterującym. Pozwala to na regulowanie kilkoma termostatami w jednym czasie. Istnieją również głowice termostatyczne, które w sytuacji uniemożliwiającej sterowanie bezpośrednio na grzejniku, mają paru metrową kapilarę z funkcją nastawy temperatury. Osobną sprawą są walory wzornicze. Termostaty przy grzejnikowe bowiem wytwarzane są w wielu odmianach i połączeniach kolorystycznych. Najbardziej wybredny konsument z pewnością wyszuka dla siebie właściwy typ.