Układ samoczynnego usuwania pokrywy śnieżnej z dachu

Podczas prac wykończeniowych przy nowobudowanym domu korzystnie jest pomyśleć o metodzie gwarantującej pozbywanie się pokrywy lodowej z zadaszenia. Do tego celu służą kable grzewcze o odpowiedniej mocy i długości. Są one ułożone w korytach dachowych i spustach oraz rozesłane między linami stalowymi przy krawędzi dachu. Aby system był efektywny należy dopasować odpowiednie zagęszczenie przewodów. Należy dokonać odpowiednich przeliczeń według instrukcji producenta przy uwzględnieniu rejonu kraju. Kable grzejne przyczepia się za pomocą uchwytów dystansujących z tworzywa lub przyczepia taśmami stalowymi. Automatyczne włączenie instalacji i bieżące eliminowanie pokrywy śniegowej zapewnia odpowiednio dobrany regulator. Zainstalowany poza budynkiem sensor temperatury oraz wilgotności przekazuje dane do regulatora, który we właściwym czasie uruchamia cały system. Przed założeniem instalacji należy zweryfikować możliwe obciążenie instalacji elektrycznej i dobrać odpowiednie styczniki.