Unijna Dyrektywa ErP ? Eco Labeling i ich wpływ na sytuację w sektorze grzewczym

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP) to zestawienie wytycznych obciążających obowiązkiem dostawców i producentów kotłów gazowych i na olej, pomp ciepła, zasobników o sprecyzowanej wartości mocy i wielkości o spełnianiu określonych obowiązków w zakresie wydajności energetycznej produktów.

piec-gazowy-vaillant copy

Dyrektywa (ErP) obejmuje trzy główne obszary: wymogi dla projektu (tzw. ekoprojekt), nakaz wykorzystywania kart energetycznych (tzw. Eco Labeling) oraz obowiązek pokazywania danych technicznych urządzenia (karty produktu).


?Ekoetykietowanie?, czyli Labeling Directive narzuciła od dnia 26 września 2015 r.na producentów wymóg dostarczania wraz z urządzeniem etykiet określających grupę energetyczną. Podstawą tego rozporządzenia jest umożliwienie klientowi końcowemu porównania produktów na podstawie zbliżonych, jasnych i czytelnych dla niego cech. Etykieta jest unormowana, dokładnie określona i pokazująca szczegółowo pokazane informacje. Powinna być umocowana w miejscu widocznym i dostępnym, np. na z przodu urządzenia, jak również w reklamach czy propozycjach handlowych oraz innych materiałach marketingowych uwzględniających koszty oraz zużycie energii. Co więcej powinna być podana klasa sezonowej efektywności energetycznej podgrzewania wnętrz dla wskazanego modelu w warunkach klimatu umiarkowanego. Klasy efektywności są wyraźnie opisane i odniesione do liczonej, indywidualnie dla każdego sprzętu, sprawności średniorocznej. Przedstawiana dyrektywa też nakłada wymóg na producentów i importujących, którzy są zobowiązani do oferowanego sprzętu dodać kartę z klasą energetyczną urządzenia oraz drugą ? dla zestawu tzw. etykieta kompletu. Służy ona do obliczenia sprawności energetycznej kompletu produktów, który ewentualnie może zostać utworzony z wykorzystaniem danego kotła oraz innych, np. kolektory, pompy ciepła, zbiorniki, termostaty. Importujący powinien dodać podstawowe etykiety dla własnych dystrybutorów tak, by mogli stworzyć własne zestawy, bo to na nich spoczywa ten wymóg (autoryzowane punkty handlowe, instalatorzy, autoryzowane punkty sprzedaży).