W jaki sposób grzeje pompa ciepła?

Pompy ciepła to urządzenia, jakie umożliwiają wykorzystanie otaczającej nas energii cieplnej do celów ogrzewania. Ich instalacja jest całkiem kosztowna, ale poniesione koszty powinny szybko się zwrócić. Pompy ciepła należą do najtańszych w obsłudze systemów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła wykorzystuje energię słoneczną w niskiej temperaturze i geotermalną zakumulowaną w gruncie i wodach podziemnych (dolne źródło ciepła), a później przekazuje energię cieplną o wyższej temperaturze, podniesionej nawet do 60 stopni Celsjusza do układu co i cwu (górne źródło ciepła). Tym zimniejszym źródłem, nazywanym dolnym, z jakiego jest odbierane ciepło, może być ziemia, woda, jak również powietrze. Źródłem górnym, do którego ciepło jest dostarczane, jest grzana przez pompę woda (rzadziej powietrze), które cyrkuluje w systemie grzejnym. Na pompę ciepła składają się cztery główne detale: wymiennik do pozyskiwania ciepła ze środowiska, sprężarka, wymiennik do wydawania ciepła do układu oraz zawór rozprężny. Wszystkie wymienione detale tworzą hermetycznie zamknięty system, wypełniony cieczą, jaką przekazuje ciepło. Ciecz ta to element chłodniczy o niskiej temperaturze ewaporacji. Dzięki tej właściwości ma on możliwość zamienić się w parę nawet przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia, np. w zimie. Niskotemperaturowe ciepło z gruntu czy wody przekazane jest przez parownik do pompy wypełnionej wyjątkowym płynem, który przemienia się w gaz. Podgrzany gaz spręża sprężarka pompy, znacznie podnosząc jego ciepło. W skraplaczu zachodzi przekazanie energii cieplnej wodzie, która wypełnia grzejniki, a ochłodzony płyn przechodzi przez zawór rozprężny, zawraca do parownika i cały proces rozpoczyna się ponownie. Z powyższego opisu wynika, że pompa ciepła to najbardziej dogodne rozwiązanie, najbardziej ekonomiczne i najczystsze. Wykazuje najmniejsze straty obsługi i przypuszczalnych konserwacji, w rozrachunku pomija się nakłady na budowę komina albo podłączenia gazu oraz opłat stałych z tym związanych.