Warstwa izolacyjna ogrzewania podłogowego

Przy projektowaniu podłogówki należy wziąć pod uwagę odpowiednią ilość miejsca na warstwę docieplenia. Stosowna grubość warstwy izolacyjnej ochroni budynek przed utratą temperatury do gruntu i podbudowy. Im większa warstwa tym lepiej, aczkolwiek powszechnie stosuje się wartość co najmniej 10cm dla podłogi na gruncie, tymczasem dla stropu akceptuje się wielkość przynajmniej 25 mm. Poprzez zapewnienie właściwej warstwy ochronnej szacuje się, że 85% ciepła trafia z powrotem do budynku. Do docieplenia podłogi stosuje się panele ze styropianu typu EPS lub XPS. Pierwszy typ styropianu tworzą spienione granulki ściśnięte w blok, który następnie cięty jest na mniejsze tafle. Jego powierzchnia jest porowata, co zwiększa jego nasiąkliwość. Lepszym wyborem są panele XPS, które wytwarzane są o docelowych rozmiarach. Płyty te mają jednorodną strukturę o płaskiej nawierzchni. Istotną sprawą jest jakość styropianu, czyli ilość materiału wykorzystana na wyprodukowanie pojedynczej paczki styropianu. Im większy ciężar tym cechy izolacyjne są lepsze. Do zaizolowania podłogówki nie stosuje się folii metalicznej gdyż nie posiada ona cieplnych cech izolacyjnych. Stosuje się ją w celu zabezpieczenia tafli styropianowych przed wodą z warstwy betonu oraz do wyznaczania miejsc na rury wodnej podłogówki.