Wiadomości dla opornych, albo co to są przewody grzejne?

Jakiś czas temu wytwórca Elektra, wdrożyła na rynek zbytu produktów grzewczych kable do ogrzewania i odmrażania. Po krotce temat ujmując ten kabel grzejny, to rodzaj przewodu oporowego o stałej mocy grzewczej umieszczonego w specjalnej osłonce, izolowanego i ekranowanego.

Elektra-VC

W efekcie doprowadzenia do prądu, wywiązuje się w nim konwersja energii elektrycznej w ciepło, które kolejno oddawane będzie do środowiska zewnętrznego. Przewód prócz tego zawiera odcinek zimny czyli zasilający. Dokładnie przez wzgląd na swoją budowę, kable grzejne dzielą się na jednostronnie zasilane z kablem o dwóch żyłach. One są zasilane tylko na jednym końcu kabla grzewczego.

Trzeba pamiętać, że takich gotowych przewodów, nie należy przycinać ani łączyć na styku lub w szeregu. Wyjątkiem od reguły są przewody samoregulujące, o zasilaniu dwustronnym. To przewody grzewcze w których jednożyłowy przewód grzejny, ma na obu swoich końcach, przewody do zasilania. Podłącza się je do zasilania z obu końców przewodu ułożonego w pętlę. Zaletą takiego rozwiązania może być stosunkowo mała średnica przewodu. Taki przewód grzejny zmienia indywidualny wydatek ciepła zależne od temperatury otoczenia. Ilość oddawanego przez niego ciepła, rośnie równocześnie ze spadkiem temperatury. Co istotne utrzymuje on prawidłową temperaturę na pełnej długości. Zmniejszając tym samym ryzyko przegrzania ,a także przepalenia przewodów w punktach wzajemnego stykania ,a także krzyżowania. Właściwości technologiczne obu rodzajów kabli grzewczych, wyznaczają ich właściwe wykorzystanie, o czym napiszemy dopiero w kolejnej części.