Wymiana instalacji grzewczej na gazową ? jakie zyski

Nastała wiosna, powoli nadchodzi kres okresu grzejnego. To najlepszy punkt, by zastanowić się nad zmianą dawno zakupionego pieca na nowy, bardziej ekologiczne urządzenie. W obliczu zastraszających informacji dotyczących coraz większego zapylenia atmosfery w zbiorowiskach miejskich ekolodzy biją na alarm. Samorządy wydają uchwały zakazujące stosowania kotłów tzw. „śmieciuchów” na rzecz urządzeń gazowych albo nowoczesnych pieców stałopalnych. W starego typu piecach spalane są nie tylko węgiel czy drewno, ale także śmieci i pozostałości, które najbardziej wpływają na pogorszenie stanu powietrza. Nowoczesne piece to bardziej czysty dom, bez pyłów węglowych i zabrudzeń, jak również wyższy komfort obsługi. decydując o remoncie instalacji na bardziej nowoczesną można otrzymać wsparcie finansowe. Wsparcie to może pochodzić z środków unijnych, krajowych lub z kasy samorządu. Najpierw musimy zdobyć informacje czy w naszej gminie działa odpowiedni program. Potem warto upewnić się jakie trzeba wypełnić warunki, by odnieść korzyść z dopłaty oraz na jaki rodzaj kotła na gaz można otrzymać dotację. Następnie trzeba policzyć i zanalizować środki dotyczące inwestycji. Podania należy złożyć w wyznaczonych placówkach urzędów z zachowaniem pełnej dokumentacji. Więc ważne jest, by mieć szczególne baczenie na pisemne poświadczenie etapów projektu inwestycyjnego (projekty, faktury, rachunki), bez tego dofinansowanie nie będzie wykonalne.