Zdalne sterowanie ogrzewaniem – co nas czeka gdy siądzie sieć

Wiodącym segmentem wykonawczym systemów regulowania ogrzewaniem jest regulowany automatyczny regulator temperatury. Tradycyjne regulatory elektromechaniczne instalowane wprost na zawór kaloryfera mogą być zamienione na nowsze, z elektroniką dającą uzyskać domykanie i odmykanie zdalne, głównie bez użycia przewodów. Sterownik grzaniem produkowany jest też po prostu jako stycznik załączający urządzenia końcowe, jak na przykład grzejniki elektryczne, kable grzejące i tak dalej Elementami wykonawczymi zarządza panel dowodzenia, którym można zawiadywać dwutorowo: bezpośrednio lub zdalnie – bezprzewodowo czy też przez internet. Możliwość przyłączenia do systemu czujników ciepłoty, decydujących o automatycznej zmianie nastaw, manualny ekran sterujący oraz łączność bezprzewodowa to zasadnicze walory pozwalające na komfortowe i lepsze korzystanie ze sterowania ogrzewaniem. Rozwiązanie DEVI Smart można użyć do sterowania elektrycznego ogrzewania z użyciem kabli/mat grzewczych/grzejników elektrycznych lub innego, używającego prądu. Zawory łączą się przez WiFi z siecią.

Każdy regulator jest zaawansowanym, nastawnym termostatem z programatorem czasowym, predysponowanym dla celów regulacji parametrów elektrycznego ogrzewania. Regulator został ukształtowany do montażu na stałe, tylko jednego obwodu o docelowym poborze mocy do 3600W. Sterowanie regulatorami wykonuje się przez internet, z użyciem tzw. chmury, czyli dedykowanego komputera centralnego. Możesz to zrobić za pomocą aplikacji zainstalowanej na smartfonie łącząca się z chmurą, mogąca uruchamiać do aż 10 samodzielnych regulatorów. Ale co się stanie, gdy z nieustalonej przyczyny stracimy dostęp do sieci? No właśnie, stracimy możliwość ZDALNEGO uruchamiania ogrzewania z użyciem oprogramowania w urządzeniu mobilnym i zmian będzie można dokonywać wyłącznie ręcznie na ekranie dotykowego urządzenia wykonawczego. Smart868 to też bezprzewodowy schemat zdalnego uruchamiania, którego sercem jest mini centrala , która łączy się w ramach WiFi przez radio z urządzeniami w swoim otoczeniu. Centralka dzięki połączeniu z internetem (dowolne łącze przewodowe, gsm, LTE itp), może być sterowana także z przeglądarki internetowej na dowolnym urządzeniu (komputer stacjonarny, laptop, tablet itp.). W tym rozwiązaniu jednakże pozbawienie dostępu do netu nie pozbawia użytkownika możliwości zdalnego sterowania ogrzewaniem, albowiem program zainstalowany w telefonie (Android lub iOS) posiada nadal dostęp do centrali i sygnałów zwrotnych za pomocą sieci radiowej WiFi.