Dopłaty do proekologicznych źródeł ogrzewania

Smog to efekt polegający na występowaniu zapylenia powietrza w wyniku działalności człowieka oraz występowania niewłaściwych zjawisk pogodowych takich jak zamglenie oraz brak wiatru. Wszystkie te elementy oddziałują bardzo negatywnie na zdrowie człowieka. Chcąc ograniczyć ilość zanieczyszczeń w powietrzu, władze dużych aglomeracji wprowadziły ustawy służące wspomaganiu wykorzystywania ekologicznych źródeł pozyskania energii. W związku z ryzykiem powstawania smogu podczas miesięcy zimowych Zarząd Woj. Śląskiego wprowadził uchwałę której celem jest refundację wymiany starego kotła węglowego na nowoczesny, bardziej czyste źródło ogrzewania. Program dotyczy osób fizycznych mieszkających w granicach województwa, które są posiadaczami domów jednorodzinnych. Dofinansowanie obejmuje montaż układu grzewczego z udziałem odnawialnych źródeł pozyskania c.w.u. takich jak pompa ciepła lub kolektory solarne. Maksymalna wielkość dopłaty to 25% kosztów i dotyczy systemu z udziałem kotłów na gaz, olejowych, elektrycznych, kotłów zasilanych paliwem stałym z podajnikiem kategorii piątej oraz pomp ciepła. Prośbę o refundację należy składać w budynku WFOŚiGW w Katowicach.