Przepustnice centralnego ogrzewania. Gdzie je instalujemy i jakie spełniają zadania.

Przepustnice c.o. w układzie spełniają jedne z ważniejszych funkcji. Fundamentalnym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ekonomicznej eksploatacji. Mają także udoskonalać i umożliwiać funkcjonowanie instalacji c.o.. Trudno jest je podzielić wyłącznie z uwagi na zadanie, bo zazwyczaj spełniają ich kilka. Zaworki grzejnikowe jeszcze kilka lat temu montowano wyłącznie grzybkowe. Dzięki ich działaniu dało się manualnie regulować przepływem ciepłej wody. Dziś montuje się zawór termostatyczny, powrotny i odpowietrzający. Zawór sterujący temperatura grzejnika składa się z zaworku (wkładki zaworowej) posiadającej składnik nastawczy i głowicy termostatycznej (czynnik reagujący). W głowicy znajduje się element regulacyjny (gaz, płyn czy parafina) wywołujący zamianę nacisku popychacza na trzpień zaworku. Zamontowanie zaworku odcinającego pozwala na odinstalowanie grzejnika lub opróżnianie jego bez konieczności opróżniania wody z całego układu. Aktualnie standardem stało się uposażenie wszelakiego zbywanego kaloryfera w manualnie regulowany zawór odpowietrzający. Zawory zapewniające bezpieczeństwo jak sama nazwa daje do zrozumienia pełnią zadanie zabezpieczenia maszynerii w instalacji centralnego ogrzewana przed przekroczeniem krytycznego naporu. Jest to jeden z ważniejszych zaworów w instalacji centralnego ogrzewania. Aby prawidłowo funkcjonował muszą być ziszczone następujące uwarunkowania:

– instalacja bezpośrednio na źródle wytwarzania ciepła lub w jego niedalekiej okolicy

– kierunek strzałki z korpusu zaworu musi być spójne z kierunkiem obiegu substancji grzewczej

– nie instalujemy żadnej armatury na odcinku łączącym zawór z instalacją centralnego ogrzewania

– średnica rur i zaworków powinny być takie same.

– nie rzadziej niż co 12 miesięcy dopinamy nadzoru zaworku.

Do tej grupy należą także zaworki zwrotne lub różnicowe, które w systemach obiegu ukierunkowanego zapewniają właściwy kierunek krążenia medium.W układach c.o. spotyka się również zaworki miksujące (trójdrogowe, czterodrogowe), które miksują element grzejny zaczerpywany z zasilana i powrotu w sieciach systemu c.o. i ciepłej wody. Zawory kulowe zamykające montowane przed i za mechanizmem typu pompa, filtr, zaworek zwrotny. Zawory odpowietrzające całą instalację (składające się z zaworku spustowego i odpowietrznika) instalowane w najwyżej znajdującym się punkcie schematu grzejnego.Różnorodność funkcji i typów zaworów powoduje, że nasze lokalne układy grzejne funkcjonują bezpiecznie i efektywnie.