Hermetyczne kontakty elektryczne Scame

Nie wszyscy są świadomi, że na trwałość oraz bezpieczeństwo działania wszystkich bez wyjątku akcesoriów elektrycznych wpływa otoczenie w jakim mogą funkcjonować. Zanieczyszczenie, brud, wilgoć i zalanie, to są warunki, które w pierwszym rzędzie wpłynąć mogą na pracę lub wręcz powstrzymać funkcjonowanie. Pobrudzenie w sposób mechaniczny, spowoduje zablokowanie styków elektrycznych a płyny korodowanie kolejnych podzespołów oraz arterii elektrycznych drutów będących pod napięciem. Albo ochronę samego użytkowania i jego bezpośredniego otoczenia. Źródłem porażenia elektrycznego, może być zawilgocenie na podzespole, lub mechanicznie odizolowane elementy pod prądem. Skutkiem tego tak ważne będzie, byśmy dobrali osprzęt elektryczny pod względem otoczenia w jakim będzie mu dane działać. Międzynarodowe wytyczne dotyczące klasy zabezpieczania od wpływu czynników zewnętrznych, nadają stopień hermetyczności jako IP czyli International Protection. To jest wartość ochrony zabezpieczony przez obudowę podany w kolejnych cyfrach. Im wyższa cyfra, tym wyższa trwałość szczelności oraz wytrzymałości na czynniki zewnętrzne. Od zroszenia wodą czy do pełnego zamoczenia krótkotrwałego. Elektryczne gniazda Scame posiadają poziom odporności oznaczony parametrem IP66, co wskazuje że są nie wrażliwe na pyły od organiczne a także z przemysłu a także zalewanie wodą. Niepodatności mechaniczne będą zaznaczane klasą IK a przyrządy pracujące w otoczeniach narażenia pożarem licencją oznaczoną jako ATEX.