Rodzaje przyłączeń w kaloryferach płytowych

Grzejniki płytowe najczęściej używane w naszych mieszkaniach, mają różnorodne wysokości. Mogą być o 200; 300; 400; 450; 500; 550; 600; 900 mm wysokości. Mogą być w szerokościach od 400 do nawet 3000 mm. W zależności od podpięcia kaloryfery stalowe rozróżniamy na z boku i z dołu. Podłączone boczne (kaloryfery typu C). W owej kategorii zdarzają się następujące możliwości podłączenia grzejnika: boczne; krzyżowe i siodłowe. Z boku gwarantuje podpięcie kaloryferów zarówno po prawej jak i po lewej stronie. Podpięcie powinno się przyłączyć do górnego wypustki a zawór zamykający do najniższego. Przeciwne podłączenie spowoduje redukcję mocy grzewczej o 30%. Skrzyżowane podłączenie właściwe jest przede wszystkim dla kaloryferów o długości przekraczającej 2000mm a także modeli, które przewyższają 4 krotność wysokości. Taki sposób przyłączenia zapewnia miarowy rozkład temperatur w grzejniku.Przewód zasilający przyłączamy do górnego króćca (z prawej lub z lewej), a powrót do króćca przeciwległego dolnego. Przyłączenie siodłowe używa się nierzadko w przypadku instalacji w c.o. poprowadzonej w listwach przyściennych. Przy tym sposobie zasilania siła kaloryfera jest o ok 10% mniejsza. Podłączenie dolne (grzejników typu CV).W sytuacji podpięcia dolnego, linia przewodu zasilającego zlokalizowana jest zawsze 80 mm od bocznej obrzeża kaloryfera, mianowicie oś kanału odcinającego 30 mm. Przeciwne podpięcie powoduje utratę mocy grzewczej o więcej niż 30%.Podłączenia okrężne boczne i krzyżowe umożliwia podpięcie przewodu zasilającego od dołu a odpływ na króćcu z boku.Grzejniki rodzaju Compact Ventil mają możliwość (po wykręceniu wkładki zaworowej) być załączone jak standardowe grzejniki modelu Compact czyli po bokach, krzyżowo i siodłowo.