Dodatkowe pieniądze na zakup nowych pieców i modernizację układów grzewczych

Miniony już okres grzewczy zaprezentował, jak uciążliwy i zgubny dla samopoczucia jest smog który jest efektem między innymi archaicznego systemu grzewczego piecowego w indywidualnych domach. Aby zmobilizować użytkowników do zmiany systemów grzewczych na bardziej przyjazne atmosferze, państwo uruchomiło na ten cel system dofinansowania. Systemy dopłat mogą być wypłacane z pieniędzy Unii Europejskiej, państwowych albo z kas samorządów. Są najczęściej udzielane w kształcie dotacji lub kredytów na korzystnych warunkach. Pewna liczba jednostek gminnych obiecuje konkretne kwoty dofinansowania, czasem odnoszące się do typu kotła, na jaki zdecyduje się użytkownik. Pozostałe oferują finansowanie większości lub nawet całości lokaty. Zależnie od miejsca dofinansowania obejmują piece na gaz, piece na biomasę albo urządzenia wykorzystujące moc z OZE (ekologicznych źródeł energii). Należy zacząć od orientacji, czy we wskazanej gminie działa program dopłat i na które urządzenia. Kolejnym punktem jest szczegółowe obliczenie kosztów inwestycji. Co ważne –klient najpierw płaci z własnej kieszeni za zakup nowoczesnego pieca i wykonania układu grzewczego, więc należy upewnić się, że posiada pieniądze dedykowane na ten cel. Po przedłożeniu zgłoszenia w urzędzie gminy wraz z określonym zestawem dokumentów i przychylnym zanalizowaniu, zawarta jest umowa na wzięcie udziału w systemie dopłat. Po tym możemy wymieniać piec. Pamiętać należy o rachunkach, każdy zakup powinien być potwierdzony stosownymi dokumentami, bo na ich podstawie urząd gminy rozlicza dofinansowanie.Pewnie nie można pominąć odwiedzin przedstawiciela urzędu, by sprawdzić, czy rzeczywiście kocioł oraz układ grzewczy zostały poddane modernizacji.Wybrane jednostki gminne proponują pomoc przy wypisywaniu i rozliczaniu dokumentacji. Doradztwo w zorganizowaniu dotacji można również dostać za pośrednictwem wybranych producentów najnowszych kotłów. Za każdym razem należy dowiadywać się w dziale informacyjnym gminy.