Zdalne sterowanie ogrzewaniem – co nas czeka gdy siądzie sieć

Wiodącym segmentem wykonawczym systemów regulowania ogrzewaniem jest regulowany automatyczny regulator temperatury. Tradycyjne regulatory elektromechaniczne instalowane wprost na zawór kaloryfera mogą być zamienione na nowsze, z elektroniką dającą uzyskać domykanie i odmykanie zdalne, głównie bez użycia przewodów. Sterownik grzaniem produkowany jest też po prostu jako stycznik załączający urządzenia końcowe, jak na …