Kable do ogrzewania betonu

Niska temperatura powietrza komplikuje działanie związane z wylewkami zaprawy cementowej. Jest związane to ze spowolnionymi reakcjami utwardzania spoiwa. Następstwem tego zaprawa może nie uzyskać przewidywanych parametrów, głównie wytrzymałości. Istnieją właściwe zabezpieczenia przed takimi efektami. Poprzez właściwe osłonięcie przed stratą ciepła oraz ogrzanie betonu następuje eliminacja niekorzystnych efektów działania obniżonych temperatur. …